บ้านนี้..มีรัก ที่ เสิงสาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ อ.เสิงสาง ส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม., นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.เสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง พร้อมด้วย นายก ทต.- อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน ได้แก่
#จุดที่1 อบต.เสิงสาง โดยมีนายมิตร สดไสธง พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 ทต.เสิงสาง โดยมีนายรักยม สิงห์กระโทก พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 ทต.โนนสมบูรณ์ โดยมีนายสมควร ไชยรด ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.บ้านราษฎร์ โดยมีนางอ่อน เขียวพรม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 อบต.สระตะเคียน โดยมี ด.ญ.วาสนา ศรีเซียงซุย พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่6 อบต.กุดโบสถ์ โดยมีนายบุญชู ร่วมกลาง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่7 อบต.กุดโบสถ์ โดยมีนายสนิท รวมครบุรี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่8 อบต.สุขไพบูลย์ โดยมีนางม้วย สูงกลาง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ