ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ