ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประทาย สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นหน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และยินดีกับนายศิริศักดิ์ เผือกนอก นักเรียนโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ที่ได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ