ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุม โรงแรมโคราชโฮเต็ล #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ฯ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “สุขใจใกล้บ้าน” ตลอดจนหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริการพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร
โดยมี นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อบจ.นม. พร้อมด้วย หน่วยงานท้องถิ่น ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ