ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นม.
วันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดอบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ฯ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “สุขใจใกล้บ้าน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ตลอดจนหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริการพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ