ประชุมตรวจราชการ รอบที่1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมโคราช โฮเต็ล #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12, 13, 14) เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยมี นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายของกระทรวงฯ พร้อมด้วย ดร.สันติ ป่าหวาย หน.ผู้ตรวจฯท่องเที่ยวฯ เป็นประธานการประชุม, นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, นายสมปอง จันทรี ผอ.กกท.ภาค3, นางสาวธีรารัตน์ ร่มรื่น ผอ.กกท.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ