ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอบจ.นครราชสีมา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อประสานแผนสนับสนุนโรงเรียน และแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสร้างผลงานดีเด่นกับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนปราสาทวิทยาคม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักศึกษาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 58 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ