ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวลาย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ หอประชุม โรงเรียนบัวลาย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวลาย (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนฝึกทักษะวิชาการ เน้นค้นหาตัวตน และนำเข้านวัตกรรมเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประธานในพิธี ได้มอบทุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาต่อไป
โดยมี ดร.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ, นายบุญส่ง ประกอบนอก ผอ.รพ.สต.บัวลาย, นางจุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผอ.รร.บัวลาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ