ประชุมผู้ปกครอง เด็กเตรียมน้อมโคราช
วันที่ 3 มิถถนายน 2567 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 โดยมอบนโยบายเน้นสร้างคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จัดทำโครงการส่งเสริมด้านวิชาการ จัดการศึกษาห้องเรียนลักษณะพิเศษ, สนับสนุนหอพักนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัย, ระบบ wifi และคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะ คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
โดยมี นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ประธานกรรมการสถานศึกษา, นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ