“ประชุมเชิงปฏิบัติการ รพ.สต. Sand box”
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง #นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคืนข้อมูลรูปแบบการขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิของ รพ.สต. Sand box อบจ.นครราชสีมา ตามโครงการ “การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ.” เพื่อแลกเปลี่ยนเติมเต็มการพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ โคราชโฉมใหม่ ไร้รอยต่อร่วมกัน
โดยมี นายณรงค์ชนนฐ์ ดีปู ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา, นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่9, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พญ.ดร.สาวิตรี วิษณุโยธิน ผอ.สปสช.เขต 9 ,นายเตชิต วัชเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข,หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ