ประชุมเตรียมความพร้อม “อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 2”
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครรราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 โดยกำหนดการจัดการแข่งขันเป็นระดับกลุ่มอำเภอ จำนวน 8 กลุ่ม เพื่อคัดเลือกเข้ามาแข่งขันระดับจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องรับทราบข่าวสารทั่วถึงกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนนักกีฬาสู่เวทีระดับประเทศ
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3, นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สน.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ