ประชุม การปฏิบัติงานระหว่าง อบจ.และหน่วยงานในพื้นที่ฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอคง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน อำเภอคง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อพบปะและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กับหน่วยงานในพื้นที่ และภารกิจโครงการต่างๆ ในปี 2567 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการด้านสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอำเภอ, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายไพศาล เกียรติชัยพัฒน นายก ทต.เมืองคง พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ