ประชุม ก.จ.จ.นม. ครั้งที่ 10/2565
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาอบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ