ประชุม ก.จ.จ.นม. ครั้งที่ 12/2566
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 12/2566
โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภาอบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, ผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนข้าราชการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ