ประชุม คกก. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ประจำปี 2566
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุม สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง และพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีนายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. พร้อมด้วยนายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.ประทาย, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ