ประชุม ค.ก.ก.กองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2567 พร้อมติดตามการปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง ประจำปี 2567 (รอบแรก), โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เพื่อประโยชน์และการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อพี่น้องประชาชน
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ