“ประดู่แดงนิทัศน์” มหกรรมการศึกษา
ชาว “ปากช่องพิทยาคม”
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ รร.ปากช่องพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) อ.ปากช่อง #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาเพิ่มมูลค่าสู่มวลชน “ประดู่แดงนิทัศน์” ครั้งที่ 9 เพื่อเผยแพร่ผลงานโรงเรียน แสดงผลงานของนักเรียน และผลงานครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงถึงศักยภาพในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยมี น.ส.นงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต 2, นายชาติ เงินจังหวัด ผอ.รร.ปากช่องพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 2, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ