ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมเบญจนิมิตร โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวใหญ่ รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สามารถพึ่งพาตนเอง มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์ ผอ.รร.วัดประชานิมิตร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมเบญจนิมิตร โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ