ปิดฉาก “อบจ.โคราช คัพ” ครั้งที่ 2 สุดประทับใจ
วันที่ 17 มีนาคม 2567 ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 2” ระดับจังหวัด ซึ่งได้แบ่งการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 16 ทีม, ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จำนวน 7 ทีม, ประเภทประชาชนทั่วไป อาวุโส ประเภท ก จำนวน 21 ทีม และ ประเภทประชาชนทั่วไป อาวุโส ประเภท ข จำนวน 24 ทีม โดย อบจ.นครราชสีมา ได้ขอถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นถ้วยรางวัลฟุตบอลประชาชนชายทั่วไป สำหรับฟุตบอลประชาชนทั่วไปอาวุโส ประเภท ก , ประเภท ข และฟุตบอลประชาชนทั่วไป ประเภทหญิง เป็นถ้วยรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผลการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ด่านขุนทด คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม เทศบาลนครนครราชสีมา รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม อบต.สุขไพบูลย์ รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม อบต.เสิงสาง รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ผลการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียนประทาย คว้าถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนบ้านใหญ่ รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ศูนย์กีฬาไทยดี A รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม โรงเรียนบัวใหญ่ รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ผลการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป อาวุโส (ก) ชนะเลิศได้แก่ ทีม ประทายสปอร์ต X จิวเซ่งเฮง คว้าถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ลูกชิ้นป้านิด บุรีรัมย์ รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม นนทกร ปากช่อง รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม VIP โนนไทย รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ผลการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป อาวุโส (ข) ชนะเลิศได้แก่ ทีมชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโส นครราชสีมา คว้าถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ป.โนช แอนด์ สี่หนุ่มชาบู รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม VIP สีดา รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม ค้าขาย ยูไนเต็ด รับถ้วยรางวัลจาก อบจ.นครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
“ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในทุกประเภทการแข่งขัน ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3, วิทยาลัยนครราชสีมา, โรงเรียนชุมชนบ้านศรีษะละเลิง, ชมรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา และ ทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 2 เป็นอย่างดี”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ