ผลักดัน 1 ตำบล 1 ดิจิทัล “ชุมชน โดรน ใจ”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนร่วมโดรนใจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในกระบวนการเพาะปลูก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และทักษะนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่แก่คนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกรในระยะยาว และเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง (รมว.ดีอี) เป็นประธาน, นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผวจ.นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ