ผอ.โรงเรียนสังกัด อบจ.โคราช รับนโยบาย “นายก หน่อย”
ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายด้านการบริการจัดการสถานศึกษาในสังกัดฯ พร้อมแนวทางปฏิบัติงานมุ่งสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่บุคลากรทางการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและชุมชน
โดยมี นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 58 โรงเรียน เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ