วันที่ 7 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรขุดลอกสระน้ำและปรับพื้นที่ โรงเรียนลำพระเพลิงวิทยาคม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (วันที่9)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ