วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรขุดบ่อพักน้ำที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทึ่7 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ