วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
ส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักช่าง #ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย ได้ร่วมให้ข้อมูล กิจกรรมการประเมิน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” และต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯกับ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ