พบปะผู้เข้าการอบรมส่งเสริมการตลาด
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พบปะผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ