พัฒนาทักษะประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา รุ่นที่ 3 เพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากธรรมชาติ การปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ให้นำไปพัฒนาในการทำงานด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้
โดยมี นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นายสหพล กาญจนเวนิช ที่ปรึกษานายก อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ