พัฒนาทักษะประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) จ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 3 รุ่น เพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากธรรมชาติ การปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ให้นำไปพัฒนาในการทำงานด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้
โดยมี นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 พร้อมด้วย นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ