พัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร อำเภอหนองบุญมาก
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อนำไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์ ผอ.รร.หนองบุญมากพิทยาคม, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายนิรันดร์ สมพงษ์ และนายรุ่งโรจน์ วรชมพู ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ