พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนอำเภอจักราช
วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักร #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช เพื่อการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบำบัดรักษาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรค NCD
โดยมี สาธารณสุขอำเภอจักราช เป็นผู้ให้ความรู้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกร, ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ