พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นครราชสีมา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ