พิธีทำบุญอาคารเรียน โรงเรียนพระทองคำวิทยา
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ โรงเรียนพระทองคำวิทยา อ.พระทองคำ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีทำบุญพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และเปิดอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เพื่อเป็นสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ รวมถึงสามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้
โดยมี นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ, นางอิสริยา พนัสอัมพร ส.อบจ.อ.พระทองคำ, นายไพฑูรย์ จักรแก้ว ผอ.รร.พระทองคำวิทยา พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะครูและนักเรียน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ