พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ วัดดอนขวาง อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 73 รูป ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2567
โดยมี พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดสะแก ประธานฝ่ายสงฆ์, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมด้วย รอง ผวจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ