พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันบูรพาจารย์
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี วัดสุทธจินดา และ 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่ใหญ่พระสาสนโสภณ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารกุฏิที่พักพระสงฆ์ อนุสรณ์ 100 ปี วัดสุทธจินดา
โดยมี พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, พระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม ศิริมงคล ผจว.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ