พิธีปิดอบรม “ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง)
🙏ขอบคุณนายพรศักดิ์ ค้าขาย นายกสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และคณะวิทยากร สำหรับความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ