พิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดดอนขวาง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่วัดดอนขวาง อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา และสมาชิกสภา, นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี พระครูปริยัติธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง ประธานฝ่ายสงฆ์, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ