พิธีรับแบบผ้าลายพระราชทานฯ
วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมเปรมติณฯ อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีรับแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบ โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด, นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และตัวแทนกลุ่มทอผ้าและงานหัตถกรรม จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ