พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. นครราชสีมา, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ