พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ