พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนฯ
วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวงการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ก่อสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการเรียน การสอนให้กับบุคลากรครู และนักเรียนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ, น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ สส.นครราชสีมา เขต 4, พ.ต.อ.ภัทราวุธ สีหะ ผกก.สภ.โนนไทย, นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอาวุโสอ.โนนไทย, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภาอบจ., นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผอ.สถานศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ., คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ