วันนี้(22 ธ.ค.2566) เวลา 10.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อ.เมืองยาง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนสาย อบจ.นม.27302 เมืองยาง-กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,141 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างด้วยเงินสะสม อบจ.นครราชสีมา ปี 2566 จำนวน 4,950,000 บาท
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม.,นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง,นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง,นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย,นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง,นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง และคณะทำงานของสำนักช่าง
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข สส.นครราชสีมาเขต 7 รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และพี่น้องชาวเมืองยางจำนวนมาก เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
อีกทั้งสำนักช่างยังได้จัดครัวเคลื่อนที่มาประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้มาร่วมงานได้รับประทานจำนวนมาก เช่น ผัดหมี่โคราช,ข้าวไข่เจียว,น้ำบลูฮาวาย,ลูกชิ้นทอด,ป๊อปคอร์นและขนมต่างๆ

พ์ข้อความตรงนี้…..

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ