พิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เชิญพานธูป – เทียนแพ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตามถนนจอมพล เพื่อไปยังพระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ในพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา, นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา, พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ ผบ.มทบ.21, นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย คณะศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ