พิธีเปิดป้ายและทำบุญบ้านพักครู “เรือนคีรี”
วันที่ 20 ธันวาคม 2566ที่ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.ด่านขุนทด #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดป้ายและทำบุญบ้านพักครู “เรือนคีรี” โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.ด่านขุนทด โดยมี พระครูศรีปริยัติสโมธาน ดร.เจ้าคณะตำบลตะเคียน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดวังโป่ง และ พระครูภาวนาสุตารังการ เจ้าคณะตำบลหินดาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากรครู ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ จากนั้นยังรับชมการแสดงรำเอิ้นขวัญจากกลุ่มแม่บ้านและนักเรียน และผลผลิตจากกลุ่มเกษตรยั่งยืน โคก หนอง นา โมเดล
โดยมี นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, น.ส.วิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธาน อสม.ระดับจังหวัด, นายเนตร สุรำไพ ผอ.รร.วังโป่งพิทยาคม ร่วมด้วย ผู้แทนสส.รชตะ ด่านกุล เขต15 นครราชสีมา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ โซนที่ 6, ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., พี่น้อง อสม., คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ