พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยลำดับพิธีการ ดังนี้
เวลา 09.45 น. พิธีเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู จากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์
เวลา 10.09 น. พระสงฆ์เถราจารย์ ดับเทียนชัย ประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ใส่คนโท
เวลา 12.00 น. พราหมณ์หรือบัณฑิต ยืนหน้าโต๊ะบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 เมื่อรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้วและส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกไปยังคนโท น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์หรือบัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน จนเสร็จสิ้นพิธี
โดยมีพระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด พระสงฆ์เถราจารย์, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, คณะศาล ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ