ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการในการดูแลสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพจากการเสื่อมถอยของร่างกาย เพื่อคงสมรรถภาพต่างๆ ทางร่างกายเอาไว้ให้ได้นานที่สุด กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายในวัยสูงอายุ, การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยยา 8 ขนาน, การดูแลข้อเข่าเสื่อมทางการแพทย์แผนไทย ด้วยสมุนไพรพอกเข่า, การบริหารขยับร่างกาย 100 ท่าพาเพลิน, กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีวบำบัด (ยาดมสมุนไพร) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
โดยมี นางณิชาสุธนี นกนอก หน.ฝ่ายสถานสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และ เทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ