มอบถุงน้ำใจ อบจ. พี่น้องกลุ่มเป้าหมายและผู้ประสบภัย
“นายก หน่อย” ลงพื้นที่มอบ “ถุงน้ำใจ อบจ.” ที่ประกอบไปด้วยสิ่งของสำหรับอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชาว จ.นครราชสีมา
วันที่ 23 เมษายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ประสบภัย จึงได้เดินทางลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภค บริโภค “ถุงน้ำใจ อบจ.” มอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสำรวจจากคณะกรรมการด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จุดที่ 1 ณ หอประชุม อ.หนองบุญมาก ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 45 ครัวเรือน โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รันตน์ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จุดที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อ.โชคชัย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 23 ครัวเรือน โดยมี นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย, นายอภิชา เลิศพชรกลม สส.นครราชสีมา เขต 10, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ