มอบนโยบาย รพ.สต. เพื่อเป็นหน่วยบริการประจำ (cup split)
วันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมมอบนโยบายพัฒนาและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขแบบปฐมภูมิ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประกอบด้วย รพ.สต.ตลาดเเค, รพ.สต.ดอนชมพู, รพ.สต.หลุมข้าว และ รพ.สต.ท่ากระทุ่ม เพื่อให้เป็นหน่วยบริการประจำ (cup split) ต่อไป
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.,นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข,ผอ.รพ.สต.,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ