มอบบ้านผู้พิการร่างกาย พื้นที่ อ.สูงเนิน
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายมงคล บัตรสูงเนิน นายก อบต.บุ่งขี้เหล็ก, นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษา(พิเศษ)นายก อบจ. และ น.ส.สิริภรณ์ เกิดนอก หน.ศูนย์ประสานงาน อ.สูงเนิน เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” จำนวน 2 หลัง
#หลังที่1 น.ส.ระเบียบ คุ้มสูงเนิน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
#หลังที่2 นางชูศรี เงกสูงเนิน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ, รพ.สต., หน่วยงานเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมรับมอบ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ