มอบบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่า
หวังให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ อำเภอขามสะแกแสง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ส่งมอบบ้าน ให้แก่ครอบครัวของพลทหารเจษฎา ทารินทา สังกัดกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566” โดย อบจ.นครราชสีมา และ อบต.ขามสะแกแสง ได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม
ขอขอบคุณกองพัน สบร.22 บชร.2, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยมี พล.ต.สุรยุทธ รัตนจารุ ผบ.พล.พัฒนา 2 พร้อมด้วย พ.อ.ชิษณุชา กาญจนอัครเดช ผบ.พัน.สบร.22 บชร.2, นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง, นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, ผู้นำ อปท., หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ