มอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้อบรมวิทยากร
วันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อ.หนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้อบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น ปี 2567 รุ่นที่ 8 เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปต่อยอด ขยายผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เป็นผู้มีสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา, พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผบ.มทบ.21, นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, นายนพดล นิกรแสน เจ้าพนักงานที่ดินจ.นครราชสีมา, น.ส.พุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ