รมว.ดีอี หารือขับเคลื่อนโคราชเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย #นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ. ร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
โดยมี #นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ